[section padding=”0px” scroll_for_more=”true”] [row style=”small” width=”full-width” h_align=”center” padding=”0px 70px 88px 70px”] [col span__sm=”12″ force_first=”small”] [ux_slider freescroll=”true”] [ux_image id=”314″ image_size=”original” height=”26%” image_hover=”zoom”] [ux_image id=”316″ image_size=”original” height=”45.7%” image_hover=”zoom”] [ux_image id=”317″ image_size=”original” height=”45.7%” image_hover=”zoom”] [ux_image id=”319″ image_size=”original” height=”45.7%” image_hover=”zoom”] [ux_image id=”315″ image_size=”original” height=”45.7%” image_hover=”zoom”] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [section] [row width=”full-width” h_align=”center”] [col span=”11″ span__sm=”12″] [row_inner width=”full-width” visibility=”hide-for-small”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(250, 183, 59)” link=”blog”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

phụ tùng chính hãng có sẵn

[/ux_text] [divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(74, 179, 216)” link=”http://localhost:8888/test/blog/”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

hỗ trợ kịp thời nhanh chóng

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(255, 91, 91)” link=”about-us”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

bảo hành dài hạn uy tín

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”show-for-small”] [col span=”4″ span__sm=”4″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(250, 183, 59)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

phụ tùng chính hãng có sẵn

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”4″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(74, 179, 216)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

hỗ trợ kịp thời nhanh chóng

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”4″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(255, 91, 91)” link=”about-us”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

bảo hành dài hạn uy tín

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”danh mục máy xây dựng”] [gap height=”20px” visibility=”hide-for-small”] [section visibility=”hide-for-small”] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”322″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Máy Xúc Lật

Máy xúc lật là một loại máy kéo bao gồm bộ công tác lớn được gắn ở phía trước được sử dụng để xúc các vật liệu.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-lat/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”369″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Máy Xúc Lật Mini

Máy xúc lật mini dùng để gọi các dòng xúc lật gầu 0,3-0,5 m3. Trong khi đó máy xúc lật nhỏ sẽ là từ 0,6 m3 đến 1,6 m3.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-lat/may-xuc-lat-banh-lop/may-xuc-lat-banh-lop-co-nho/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”359″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Máy Xúc Đào Bánh Xích

Máy xúc đào bánh xích là một loại máy kéo bao gồm bộ công tác lớn được gắn ở phía trước được sử dụng để xúc đào các vật liệu.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-dao/may-xuc-dao-banh-xich/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”362″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Máy Xúc Đào Bánh Lốp

Máy xúc đào bánh lốp là một loại máy kéo bao gồm bộ công tác lớn được gắn ở phía trước được sử dụng để xúc các vật liệu.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-dao/may-xuc-dao-banh-lop/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [/row] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”365″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Xe Lu Tĩnh

Xe lu tĩnh có công dụng lu nén các lớp đất đá và làm chặt rồi nén phẳng, cả nền đất và các vật liệu sỏi, đá, nhựa đường, bê tông.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”366″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Xe Lu Rung

Xe lu rung có công dụng lu nén các lớp đất đá và làm chặt rồi nén phẳng, cả nền đất và các vật liệu sỏi, đá, nhựa đường, bê tông.

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”367″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Xe Nâng

Xe nâng hay xe nâng hàng là thiết bị nâng hạ, di chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác được sử dụng trong các kho, xưởng

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft” depth=”2″] [featured_box img=”371″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″]

Phụ Tùng

Phụ tùng thay thế, nâng cấp sửa chữa cho toàn bộ các sản phẩm, thương hiệu được MXD Hải Âu phân phối đều có sẵn .

[button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section visibility=”show-for-small”] [ux_slider] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” animate=”fadeInLeft” depth=”2″]

Máy Xúc Lật

[featured_box img=”322″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″] [button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-lat/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” animate=”fadeInLeft” depth=”2″]

Máy Xúc Lật Mini

[featured_box img=”369″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″] [button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-lat/may-xuc-lat-banh-lop/may-xuc-lat-banh-lop-co-nho/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [/row] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” animate=”fadeInLeft” depth=”2″]

Máy Xúc Đào Bánh Xích

[featured_box img=”359″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″] [button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-dao/may-xuc-dao-banh-xich/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” animate=”fadeInLeft” depth=”2″]

Máy Xúc Đào Bánh Lốp

[featured_box img=”362″ img_width=”190″ pos=”center”] [divider align=”center” width=”100%” margin=”0px” color=”rgb(236, 216, 39)”] [row_inner style=”collapse” padding=”2px 0px 0px 0px”] [col_inner span__sm=”12″] [button text=”xem toàn bộ” color=”white” style=”outline” expand=”true” link=”https://mayxaydunghaiau.xyz/danh-muc-san-pham/may-xuc-dao/may-xuc-dao-banh-lop/”] [/col_inner] [/row_inner] [/featured_box] [/col] [/row] [/ux_slider] [/section] [section padding=”10px” visibility=”hide-for-small”] [title style=”center” text=”video hoạt động nổi bật”] [row style=”collapse”] [col span__sm=”12″] [ux_slider] [row_inner style=”small” col_style=”divided” width=”full-width”] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Er0PrJfbmlw”] [/col_inner] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=5nt1-ibHCpU”] [/col_inner] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=XbPcU9KLLa4″] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” col_style=”divided” width=”full-width”] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=CY1r1WXE5Lc”] [/col_inner] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=VlxCjGboudg”] [/col_inner] [col_inner span=”4″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Er0PrJfbmlw”] [/col_inner] [/row_inner] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [section padding=”10px” visibility=”show-for-small”] [title style=”center” text=”video hoạt động nổi bật”] [row style=”collapse”] [col span__sm=”12″] [ux_slider] [row_inner style=”small” col_style=”divided” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Er0PrJfbmlw”] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” col_style=”divided” width=”full-width”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=CY1r1WXE5Lc”] [/col_inner] [/row_inner] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”ảnh hoạt động nổi bật”] [row style=”collapse”] [col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 20px 0px”] [ux_slider style=”focus” slide_width=”75%” hide_nav=”true” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullet_style=”dashes-spaced”] [section bg=”376″ bg_pos=”52% 88%” padding=”80px” height=”550px” height__sm=”450px” height__md=”500px”] [/section] [section bg=”377″ bg_pos=”52% 88%” padding=”80px” height=”550px” height__sm=”450px” height__md=”500px”] [/section] [section bg=”378″ bg_pos=”52% 88%” padding=”80px” height=”550px” height__sm=”450px” height__md=”500px”] [/section] [section bg=”380″ bg_pos=”52% 88%” padding=”80px” height=”550px” height__sm=”450px” height__md=”500px”] [/section] [/ux_slider] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Các sản phẩm bán chạy”] [ux_products animate=”fadeInLeft” auto_slide=”5000″ equalize_box=”true” orderby=”sales”] [title style=”center” text=”Latest News” size=”undefined”] [blog_posts columns__sm=”1″ animate=”fadeInLeft” posts=”4″ image_height=”70%”]